Powszechny Słownik Języka Polskiego definiuje „tekstownię” następująco:

tekster zaw. pras. «pracownik przygotowujący teksty reklam i ogłoszeń; copywriter»
m IV , DB. -a, Ms. ~rze; lm M. ~rzy, DB. -ów.

tekstolog jęz. lit. «specjalista w dziedzinie tekstologii, badacz tekstów»
m III , DB. -a, N. ~giem; lm M. ~odzy a. -owie, DB. -ów.

tekstownia ‹od łac. textus ‘tekst’ + -ownia
a) techn. edytor. «dział instytucji wydawniczej, w którym pisze się, tłumaczy albo opracowuje treściowo, stylistycznie, ortograficznie i graficznie, redaguje, adiustuje, zbiera, ocenia itp. teksty wydawane drukiem lub teksty audycji radiowych, telewizyjnych oraz listy dialogowe filmów; także zespół ludzi, którzy się tym zajmują»:

Artykuł już bezbłędny opuścił tekstownię.
Broszurę reklamową przed drukiem odesłano do tekstowni.
0 Tekstownia redakcji, wydawnictwa.
0 Pracować w tekstowni.

b) histor. «pomieszczenie w średniowiecznych klasztorach lub katedrach, w którym sprawdzano poprawność kopiowania ksiąg rękopiśmiennych»; inaczej tekstorium ‹p.-łac. textorium
c) pot. «zbiór tekstów (słów) do utworów muzycznych; tekściarnia»

Tekstownia Michała Madalińskiego poleca:

  • przekłady literackie (beletrystyka, literatura faktu)
  • przekłady tekstów popularnonaukowych, prasowych itp.
  • tłumaczenia audiowizualne (teksty lektorskie, napisy)
  • redakcję i korektę wszelkiego rodzaju tekstów
  • copywriting

Zapraszam do zapoznania się ze mną i z moją tekstownią

Michał Madaliński

o mnie o TEKSTOWNI Klienci kontakt strona startowa